สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง344,041.19416,411.00-21.0 %ไม่ผ่าน4,863.454,062.4516.5 %ไม่ผ่าน
รวม 344,041 416,411 -21.04 % ไม่ผ่าน 4,863 4,062 16.47 % ไม่ผ่าน