สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร621,713.5650,948.0091.8 %ผ่าน11,579.73316.9497.3 %ผ่าน
รวม 621,714 50,948 91.81 % ผ่าน 11,580 317 97.26 % ผ่าน