สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร181,449.63189,974.00-4.7 %ไม่ผ่าน2,984.95825.7272.3 %ผ่าน
รวม 181,450 189,974 -4.70 % ไม่ผ่าน 2,985 826 72.34 % ผ่าน