สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ56,796.8234,750.0038.8 %ผ่าน1,023.32279.2272.7 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี3,631.306,152.00-69.4 %ไม่ผ่าน1,851.48106.4094.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์15,244.227,943.4647.9 %ผ่าน2,395.36168.6093.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง7,206.738,441.99-17.1 %ไม่ผ่าน2,521.81521.0379.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค20,713.1143,739.00-111.2 %ไม่ผ่าน1,234.95459.4062.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น14,416.311,979.5086.3 %ผ่าน2,422.70179.4592.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,624.3314,916.00-222.6 %ไม่ผ่าน1,922.73302.8984.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี19,705.7510,673.0145.8 %ผ่าน1,602.87281.6182.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,962.535,953.0125.2 %ผ่าน2,895.68567.0080.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,647.227,550.9812.7 %ไม่ผ่าน1,594.74245.8584.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)25,709.9111,027.0057.1 %ผ่าน3,475.68271.1092.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี23,481.8113,892.3440.8 %ผ่าน2,167.38608.2071.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต18,682.077,115.0061.9 %ผ่าน1,404.21291.8079.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 58,790.7816,753.8071.5 %ผ่าน2,344.83300.3787.2 %ผ่าน
รวม 285,613 190,887 33.17 % ผ่าน 28,858 4,583 84.12 % ผ่าน