สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน83,784.6863,826.4023.8 %ผ่าน1,549.121,157.9525.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,147.457,413.00-135.5 %ไม่ผ่าน918.32295.7267.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,238.162,618.00-111.4 %ไม่ผ่าน1,495.87152.2889.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,263.974,593.00-263.4 %ไม่ผ่าน3,001.60450.9985.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,487.094,224.00-184.0 %ไม่ผ่าน1,811.78260.5185.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,147.542,960.79-158.0 %ไม่ผ่าน2,007.52271.1986.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,244.014,119.50-231.1 %ไม่ผ่าน2,257.58300.0686.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี686.661,414.00-105.9 %ไม่ผ่าน1,718.20187.4789.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,062.022,556.00-140.7 %ไม่ผ่าน1,590.38149.4590.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,241.624,493.00-100.4 %ไม่ผ่าน1,856.45555.7570.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,752.262,424.60-38.4 %ไม่ผ่าน1,102.79217.8980.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,845.884,328.06-134.5 %ไม่ผ่าน2,449.14267.9289.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,176.452,160.20-83.6 %ไม่ผ่าน1,685.57379.5677.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,222.491,676.70-37.2 %ไม่ผ่าน2,516.39223.9691.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,130.348,794.81-312.8 %ไม่ผ่าน3,138.48340.6089.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,000.041,247.00-24.7 %ไม่ผ่าน1,528.42446.5070.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด817.051,601.10-96.0 %ไม่ผ่าน1,159.24197.5683.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,513.543,421.59-36.1 %ไม่ผ่าน2,778.63455.3983.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,130.711,238.00-9.5 %ไม่ผ่าน1,043.94199.7880.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,442.351,604.00-11.2 %ไม่ผ่าน1,048.23258.3575.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,125.722,295.51-103.9 %ไม่ผ่าน1,618.52257.3184.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,970.003,768.00-91.3 %ไม่ผ่าน3,103.40244.1592.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,696.842,717.00-60.1 %ไม่ผ่าน2,167.61237.2389.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,334.602,431.00-82.2 %ไม่ผ่าน2,148.87375.8982.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,505.273,459.00-129.8 %ไม่ผ่าน662.1825,827.65-3,800.4 %ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,341.044,288.19-219.8 %ไม่ผ่าน1,472.22297.0779.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,054.102,365.89-124.4 %ไม่ผ่าน2,312.87232.8889.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,246.823,392.00-172.1 %ไม่ผ่าน1,429.98254.0582.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,346.181,963.80-45.9 %ไม่ผ่าน2,203.94289.7586.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,541.333,025.60-96.3 %ไม่ผ่าน1,175.69401.8965.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,011.73981.003.0 %ไม่ผ่าน1,729.57295.1482.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,082.991,532.00-41.5 %ไม่ผ่าน1,505.62292.5980.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,340.124,294.20-220.4 %ไม่ผ่าน980.98769.2121.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,295.362,879.01-122.3 %ไม่ผ่าน1,288.64402.9168.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา897.502,883.90-221.3 %ไม่ผ่าน1,754.34174.0590.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา963.402,439.00-153.2 %ไม่ผ่าน1,980.13290.5285.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,450.403,116.50-114.9 %ไม่ผ่าน1,286.95447.6165.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,027.403,154.25-207.0 %ไม่ผ่าน1,477.14341.0776.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,440.733,339.51-131.8 %ไม่ผ่าน2,251.63388.5982.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,157.393,588.50-210.1 %ไม่ผ่าน1,712.66340.3880.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,356.942,627.40-93.6 %ไม่ผ่าน2,431.81150.2093.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,454.673,784.40-160.2 %ไม่ผ่าน1,774.27214.3587.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,074.603,208.00-198.5 %ไม่ผ่าน610.77271.5055.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,196.562,389.50-99.7 %ไม่ผ่าน1,587.48162.2689.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,349.525,830.00-332.0 %ไม่ผ่าน1,439.94211.4085.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,295.163,238.00-150.0 %ไม่ผ่าน2,429.95338.8286.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,090.90843.0022.7 %ผ่าน1,411.57193.1686.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,332.272,693.80-102.2 %ไม่ผ่าน1,469.6949.4096.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด2,071.152,372.00-14.5 %ไม่ผ่าน2,098.78220.0089.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,199.095,049.93-321.1 %ไม่ผ่าน1,260.31284.5577.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,229.543,621.60-194.5 %ไม่ผ่าน1,300.53367.6071.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,434.032,484.50-73.3 %ไม่ผ่าน1,699.80300.2582.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,452.993,719.20-156.0 %ไม่ผ่าน1,716.25348.7079.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง965.163,074.00-218.5 %ไม่ผ่าน2,414.41218.3291.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,676.524,679.82-179.1 %ไม่ผ่าน1,492.29261.6382.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,281.272,905.00-126.7 %ไม่ผ่าน2,318.15226.6790.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,148.982,331.00-102.9 %ไม่ผ่าน2,032.56114.0094.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,175.372,600.50-121.2 %ไม่ผ่าน2,118.51296.0986.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,461.923,258.01-122.9 %ไม่ผ่าน1,897.66289.6284.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,396.773,325.20-138.1 %ไม่ผ่าน1,102.6490.2291.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,748.223,702.00-111.8 %ไม่ผ่าน828.9157.5993.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,045.912,573.10-146.0 %ไม่ผ่าน470.82186.5360.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร7,823.403,345.0057.2 %ผ่าน748.69235.3068.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,100.709.9399.1 %ผ่าน1,838.84243.7586.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,520.611,678.00-10.4 %ไม่ผ่าน1,311.46304.0076.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,161.883,039.90-161.6 %ไม่ผ่าน643.9359.2590.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,105.272,742.31-148.1 %ไม่ผ่าน1,758.73287.0083.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,527.4215.0099.0 %ผ่าน1,610.17341.1178.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,767.816,167.06-248.9 %ไม่ผ่าน2,471.94357.0185.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,621.261,826.50-12.7 %ไม่ผ่าน1,960.26314.7583.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,180.673,696.48-213.1 %ไม่ผ่าน1,204.98242.2579.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู887.825,261.08-492.6 %ไม่ผ่าน1,353.35290.8778.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,349.423,186.24-136.1 %ไม่ผ่าน818.72303.0563.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,001.332,627.10-162.4 %ไม่ผ่าน1,230.93246.6380.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี2,118.865,654.00-166.8 %ไม่ผ่าน2,349.99226.5490.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,342.243,980.50-196.6 %ไม่ผ่าน1,988.64394.9580.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี992.867,749.09-680.5 %ไม่ผ่าน1,863.69342.9081.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,599.004,176.64-161.2 %ไม่ผ่าน2,712.95223.7591.8 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,846.386,387.75-124.4 %ไม่ผ่าน2,071.41147.2592.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,709.617,129.80-163.1 %ไม่ผ่าน2,728.82452.7583.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง9,546.6317,700.00-85.4 %ไม่ผ่าน1,480.34766.6048.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,030.986,474.99-218.8 %ไม่ผ่าน1,862.44224.5787.9 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,987.3914,788.66-395.0 %ไม่ผ่าน2,458.47316.2487.1 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,969.363,879.002.3 %ไม่ผ่าน2,486.63197.4892.1 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,971.773,960.00-100.8 %ไม่ผ่าน1,223.67102.0491.7 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,667.9210,022.00-114.7 %ไม่ผ่าน730.59396.8245.7 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,784.108,138.04-115.1 %ไม่ผ่าน1,221.79284.3576.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,775.255,228.66-9.5 %ไม่ผ่าน1,515.43318.5479.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,548.799,273.88-161.3 %ไม่ผ่าน3,183.32362.6388.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,839.3914,976.00-156.5 %ไม่ผ่าน1,933.89390.3079.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,330.719,556.007.5 %ไม่ผ่าน825.24546.1533.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,318.355,865.00-76.7 %ไม่ผ่าน3,116.54167.3094.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,610.8711,076.95-45.5 %ไม่ผ่าน2,284.15269.8788.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,958.0510,449.39-110.8 %ไม่ผ่าน1,284.03414.6567.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,495.725,930.00-69.6 %ไม่ผ่าน1,523.73286.5081.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,073.6216,392.48-80.7 %ไม่ผ่าน2,442.19317.2587.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ7,380.7010,357.00-40.3 %ไม่ผ่าน985.07111.6488.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,065.309,718.14-20.5 %ไม่ผ่าน3,319.27283.4891.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,352.0216,219.94-56.7 %ไม่ผ่าน2,094.38424.7679.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,362.527,198.00-13.1 %ไม่ผ่าน1,083.34718.6233.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,912.2526,527.00-122.7 %ไม่ผ่าน1,104.28269.6975.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี11,437.2510,836.405.3 %ไม่ผ่าน1,713.46285.0083.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,108.6721,426.30-77.0 %ไม่ผ่าน2,563.70400.4784.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,908.6834,432.29-189.1 %ไม่ผ่าน1,435.45509.7864.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด13,241.3121,549.00-62.7 %ไม่ผ่าน987.71275.2672.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,025.9244,848.00-244.3 %ไม่ผ่าน990.02365.9563.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,125.4413,646.98-91.5 %ไม่ผ่าน1,286.51390.6069.6 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี2,960.646,642.34-124.4 %ไม่ผ่าน268.20307.92-14.8 %ไม่ผ่าน
รวม 399,047 700,722 -75.60 % ไม่ผ่าน 184,899 58,499 68.36 % ผ่าน