สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ65,562.9546,000.0029.8 %ผ่าน1,131.18278.1975.4 %ผ่าน
รวม 65,563 46,000 29.84 % ผ่าน 1,131 278 75.41 % ผ่าน