สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม144,272.09109,257.0024.3 %ผ่าน2,672.621,015.8962.0 %ผ่าน
รวม 144,272 109,257 24.27 % ผ่าน 2,673 1,016 61.99 % ผ่าน