สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า68,548.3528,902.6857.8 %ผ่าน1,070.51324.2869.7 %ผ่าน
รวม 68,548 28,903 57.84 % ผ่าน 1,071 324 69.71 % ผ่าน