สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ93,623.3272,268.0022.8 %ผ่าน1,785.06425.7376.2 %ผ่าน
รวม 93,623 72,268 22.81 % ผ่าน 1,785 426 76.15 % ผ่าน