สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ64,215.639,888.0084.6 %ผ่าน1,203.08293.0675.6 %ผ่าน
รวม 64,216 9,888 84.60 % ผ่าน 1,203 293 75.64 % ผ่าน