สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี666,742.81397,719.0040.3 %ผ่าน9,478.781,246.5786.8 %ผ่าน
รวม 666,743 397,719 40.35 % ผ่าน 9,479 1,247 86.85 % ผ่าน