สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า194,784.80100,000.0048.7 %ผ่าน3,420.87596.0582.6 %ผ่าน
รวม 194,785 100,000 48.66 % ผ่าน 3,421 596 82.58 % ผ่าน