สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 556,237.81474,080.0014.8 %ไม่ผ่าน4,930.867,148.01-45.0 %ไม่ผ่าน
รวม 556,238 474,080 14.77 % ไม่ผ่าน 4,931 7,148 -44.96 % ไม่ผ่าน