สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง563,454.38501,981.0010.9 %ไม่ผ่าน9,096.798,215.359.7 %ไม่ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)17,038.5317,698.00-3.9 %ไม่ผ่าน2,056.162,339.85-13.8 %ไม่ผ่าน
รวม 580,493 519,679 10.48 % ไม่ผ่าน 11,153 10,555 5.36 % ไม่ผ่าน