สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท249,259.38218,111.0012.5 %ไม่ผ่าน4,077.00615.7584.9 %ผ่าน
รวม 249,259 218,111 12.50 % ไม่ผ่าน 4,077 616 84.90 % ผ่าน