สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย291,447.09272,000.006.7 %ไม่ผ่าน1,652.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักข่าว14,700.4143,000.00-192.5 %ไม่ผ่าน3,304.38884.9473.2 %ผ่าน
รวม 306,148 315,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 3,304 885 0.00 % รายงานไม่ครบ