สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค79,497.2828,317.1664.4 %ผ่าน1,403.07616.7056.0 %ผ่าน
รวม 79,497 28,317 64.38 % ผ่าน 1,403 617 56.05 % ผ่าน