สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 289,432.09206,877.0028.5 %ผ่าน5,225.214,394.0715.9 %ไม่ผ่าน
รวม 289,432 206,877 28.52 % ผ่าน 5,225 4,394 15.91 % ไม่ผ่าน