สรุปผลประเมิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม108,664.4783,459.5823.2 %ผ่าน1,767.086,182.29-249.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี75,027.1649,355.0034.2 %ผ่าน2,230.571,406.8936.9 %ผ่าน
รวม 183,692 132,815 27.70 % ผ่าน 3,998 7,589 -89.84 % ไม่ผ่าน