สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 112,022.3435,000.0068.8 %ผ่าน1,780.561,833.71-3.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)120,917.9550,060.0058.6 %ผ่าน1,346.84760.0043.6 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร65,351.564,399.8493.3 %ผ่าน508.59365.8528.1 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน8,523.055,460.0035.9 %ผ่าน508.6394.7181.4 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา9,271.154,206.4154.6 %ผ่าน484.71403.7516.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง11,648.328,286.0028.9 %ผ่าน1,494.73807.5046.0 %ผ่าน
รวม 327,734 107,412 67.23 % ผ่าน 6,124 4,266 30.35 % ผ่าน