สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 107,911.74148,735.00-37.8 %ไม่ผ่าน1,809.77497.7572.5 %ผ่าน
รวม 107,912 148,735 -37.83 % ไม่ผ่าน 1,810 498 72.50 % ผ่าน