สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม96,782.66117,000.00-20.9 %ไม่ผ่าน1,540.131,586.45-3.0 %ไม่ผ่าน
รวม 96,783 117,000 -20.89 % ไม่ผ่าน 1,540 1,586 -3.01 % ไม่ผ่าน