สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 188,644.67281,020.00-49.0 %ไม่ผ่าน1,535.641,023.2533.4 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,747.83788.0054.9 %ผ่าน49.0819.9059.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,606.791,091.0032.1 %ผ่าน82.9314.7882.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,222.25196.0084.0 %ผ่าน89.5651.6042.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,619.11357.0086.4 %ผ่าน61.612.8595.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,367.10584.0057.3 %ผ่าน57.77108.36-87.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,707.05912.0046.6 %ผ่าน49.730.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,737.49606.0065.1 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,572.761.0099.9 %ผ่าน31.181.0096.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,197.721,036.0013.5 %ไม่ผ่าน28.392.8590.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,911.833,646.90-25.2 %ไม่ผ่าน52.8873.54-39.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,836.17414.0085.4 %ผ่าน59.3744.1825.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,995.35939.0052.9 %ผ่าน50.0929.6540.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,077.83704.0066.1 %ผ่าน67.9713.4580.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,747.83488.0072.1 %ผ่าน34.6341.76-20.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,734.70674.7061.1 %ผ่าน38.4529.7022.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,280.86513.0059.9 %ผ่าน47.202.8594.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,147.91385.0066.5 %ผ่าน38.9241.01-5.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,704.121,532.0010.1 %ไม่ผ่าน53.792.8594.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,581.691.0099.9 %ผ่าน64.8458.909.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,399.001,056.0056.0 %ผ่าน50.4920.0060.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,577.071,180.0025.2 %ผ่าน48.741.0097.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,041.17812.0060.2 %ผ่าน55.7642.6923.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,673.03695.0058.5 %ผ่าน69.282.8595.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,246.06341.0072.6 %ผ่าน49.370.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,681.13938.0044.2 %ผ่าน49.5265.97-33.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,681.131,006.0040.2 %ผ่าน54.7624.5455.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,689.63192.0088.6 %ผ่าน46.1456.42-22.3 %ไม่ผ่าน
รวม 236,429 302,109 -27.78 % ไม่ผ่าน 2,947 1,779 39.63 % ผ่าน