สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ140,626.5361,000.0056.6 %ผ่าน2,751.27421.5084.7 %ผ่าน
รวม 140,627 61,000 56.62 % ผ่าน 2,751 422 84.68 % ผ่าน