สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน69,471.0233,395.3551.9 %ผ่าน1,146.91280.5075.5 %ผ่าน
รวม 69,471 33,395 51.93 % ผ่าน 1,147 280 75.54 % ผ่าน