สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน78,973.5225,111.0068.2 %ผ่าน1,409.81469.5066.7 %ผ่าน
รวม 78,974 25,111 68.20 % ผ่าน 1,410 470 66.70 % ผ่าน