สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน136,695.2899,020.0027.6 %ผ่าน2,526.57459.7181.8 %ผ่าน
รวม 136,695 99,020 27.56 % ผ่าน 2,527 460 81.81 % ผ่าน