สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน74,734.2757,000.0023.7 %ผ่าน1,086.24554.7548.9 %ผ่าน
รวม 74,734 57,000 23.73 % ผ่าน 1,086 555 48.93 % ผ่าน