สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ175,752.70177,805.59-1.2 %ไม่ผ่าน2,477.131,173.8052.6 %ผ่าน
รวม 175,753 177,806 -1.17 % ไม่ผ่าน 2,477 1,174 52.61 % ผ่าน