สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 80,565.8095,006.75-17.9 %ไม่ผ่าน1,448.01691.2552.3 %ผ่าน
รวม 80,566 95,007 -17.92 % ไม่ผ่าน 1,448 691 52.26 % ผ่าน