สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า250,199.86188,171.2524.8 %ผ่าน2,243.441,197.5446.6 %ผ่าน
รวม 250,200 188,171 24.79 % ผ่าน 2,243 1,198 46.62 % ผ่าน