สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ114,725.6497,569.0015.0 %ไม่ผ่าน1,899.651,089.0742.7 %ผ่าน
รวม 114,726 97,569 14.95 % ไม่ผ่าน 1,900 1,089 42.67 % ผ่าน