สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย345,063.06207,950.0039.7 %ผ่าน6,265.572,723.4956.5 %ผ่าน
รวม 345,063 207,950 39.74 % ผ่าน 6,266 2,723 56.53 % ผ่าน