สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 451,017.03359,716.0020.2 %ผ่าน6,279.065,287.5015.8 %ไม่ผ่าน
รวม 451,017 359,716 20.24 % ผ่าน 6,279 5,288 15.79 % ไม่ผ่าน