สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 181,158.78121,754.2432.8 %ผ่าน2,454.661,758.0428.4 %ผ่าน
รวม 181,159 121,754 32.79 % ผ่าน 2,455 1,758 28.38 % ผ่าน