สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย131,913.72133,000.00-0.8 %ไม่ผ่าน2,110.872,516.61-19.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี5,873.6312,049.00-105.1 %ไม่ผ่าน1,135.641,203.93-6.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย8,847.179,906.00-12.0 %ไม่ผ่าน1,342.21791.6741.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,340.7715,803.00-89.5 %ไม่ผ่าน1,118.14511.5054.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี3,982.5712,925.00-224.5 %ไม่ผ่าน658.02551.9516.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต5,739.263,470.5139.5 %ผ่าน719.78368.7748.8 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี7,955.6111,611.36-46.0 %ไม่ผ่าน1,081.83779.0028.0 %ผ่าน
รวม 172,653 198,765 -15.12 % ไม่ผ่าน 8,166 6,723 17.67 % ไม่ผ่าน