สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 232,796.16147,292.0036.7 %ผ่าน2,899.572,501.0013.7 %ไม่ผ่าน
รวม 232,796 147,292 36.73 % ผ่าน 2,900 2,501 13.75 % ไม่ผ่าน