สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม67,154.9445,128.0032.8 %ผ่าน1,178.37469.6860.1 %ผ่าน
รวม 67,155 45,128 32.80 % ผ่าน 1,178 470 60.14 % ผ่าน