สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1,406,442.90321,865.0077.1 %ผ่าน27,850.261,593.4594.3 %ผ่าน
รวม 1,406,443 321,865 77.11 % ผ่าน 27,850 1,593 94.28 % ผ่าน