สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 383,476.4130,691.0792.0 %ผ่าน2,225.47843.4862.1 %ผ่าน
รวม 383,476 30,691 92.00 % ผ่าน 2,225 843 62.10 % ผ่าน