สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 80,555.7832,964.0059.1 %ผ่าน1,432.28936.3334.6 %ผ่าน
รวม 80,556 32,964 59.08 % ผ่าน 1,432 936 34.63 % ผ่าน