สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 251,637.52170,000.0032.4 %ผ่าน3,942.184,110.81-4.3 %ไม่ผ่าน
รวม 251,638 170,000 32.44 % ผ่าน 3,942 4,111 -4.28 % ไม่ผ่าน