สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 301,468.31243,000.0019.4 %ไม่ผ่าน3,818.595,816.07-52.3 %ไม่ผ่าน
รวม 301,468 243,000 19.39 % ไม่ผ่าน 3,819 5,816 -52.31 % ไม่ผ่าน