สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 59,096.6932,135.7845.6 %ผ่าน933.44425.7654.4 %ผ่าน
รวม 59,097 32,136 45.62 % ผ่าน 933 426 54.39 % ผ่าน