สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 153,221.47110,800.0027.7 %ผ่าน2,731.046,472.07-137.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ1,610.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,956.8244,000.00-239.6 %ไม่ผ่าน2,364.631,372.5042.0 %ผ่าน
รวม 166,178 154,800 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,096 7,845 0.00 % รายงานไม่ครบ