สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน352,888.78202,323.0042.7 %ผ่าน1,906.39675.0064.6 %ผ่าน
รวม 352,889 202,323 42.67 % ผ่าน 1,906 675 64.59 % ผ่าน