สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน515,916.50283,626.2845.0 %ผ่าน4,000.603,197.4520.1 %ผ่าน
รวม 515,917 283,626 45.02 % ผ่าน 4,001 3,197 20.08 % ผ่าน