สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน158,216.97107,169.0032.3 %ผ่าน1,897.41218.5088.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ8,331.103,953.1752.5 %ผ่าน808.85189.0176.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร30,029.058,021.9273.3 %ผ่าน1,896.79180.5090.5 %ผ่าน
รวม 196,577 119,144 39.39 % ผ่าน 4,603 588 87.23 % ผ่าน