สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน115,369.01117,000.00-1.4 %ไม่ผ่าน2,059.191,983.383.7 %ไม่ผ่าน
รวม 115,369 117,000 -1.41 % ไม่ผ่าน 2,059 1,983 3.68 % ไม่ผ่าน