สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)753,007.19512,015.0032.0 %ผ่าน10,503.423,866.1963.2 %ผ่าน
รวม 753,007 512,015 32.00 % ผ่าน 10,503 3,866 63.19 % ผ่าน